Mataró 48 hores Open Puig i Cadafalch: 11a Edició 2021

L’ARQUITECTURA D’AVUI, PATRIMONI DEL FUTUR

Un recorregut pels Premis Puig i Cadafalch de Mataró.

“Parlem d’una aposta evident de futur, del nostre futur, i treballar amb aquest objectiu, per la qualitat en l’arquitectura que es fa, és una voluntat que cal mantenir i potenciar des del respecte al territori i, sobretot, buscant tota mena de complicitats, especialment, en el món de l’arquitectura.

No hi ha alternativa si el que volem perseguir és la millora de la qualitat de vida dels ciutadans, la millora i revitalització del teixit econòmic i productiu i la millora del nostre paisatge urbà i entorn constructiu, present i futur.”
Núria Moreno, juliol 2021.

En el segon any de la pandèmia aprofitem el parèntesi per prendre un temps per a la reflexió, obrint un espai de debat i diàleg sobre el patrimoni futur de la ciutat.

Amb la quinzena edició del certamen encara recent, us convidem a endinsar-vos i a conèixer una mica més en detall una de les iniciatives que va impulsar el primer govern democràtic de Mataró amb l’objectiu de treballar pel patrimoni futur de la ciutat: els Premis Puig i Cadafalch de Mataró. Aquest any en farem memòria i recollirem en format cita les valoracions dels seus impulsors i jurats extretes dels catàlegs i parlaments de presentació dels Premis.

Els Premis, que porten el nom de l’il·lustre arquitecte mataroní Josep Puig i Cadafalch en reconeixement a un dels principals referents del nostre país en el camp de la valoració i el reconeixement del patrimoni, foren creats per l’Ajuntament de Mataró a iniciativa del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental l’any 1984, amb un triple objectiu:

Llegir més …

  1. Valorar, promocionar i difondre la qualitat arquitectònica de les noves edificacions projectades per la iniciativa privada.

“L’arquitectura, la bona arquitectura, com a bé cultural i com a bé social, esdevé element importantíssim en la construcció d’una ciutat viva i amb futur.” Joan Antoni Baron, 2007.

  1. Estendre la consciència, valoració i estima del patrimoni arquitectònic, els ambients de carrer i els valors històrics no només com a valors del passat sinó també com a actius de qualitat, dinamitzadors del present i generadors del patrimoni del futur.

“Estem parlant d’un nou concepte i d’uns nous valors culturals i cívics del patrimoni arquitectònic. L’arquitectura per si mateixa, els elements constructius i decoratius de façanes, espais interiors etc., entesos com a ¨peça¨ aïllada, tancada i d’ús privatiu, deixen de tenir sentit per si mateixos. Els valors que ara cal ressaltar són aquells que saben integrar l’edifici en el seu entorn urbà, que fan de l’edifici una peça que identifica i millora un determinat àmbit, com una gran escultura que dialoga amb el seu entorn, i que espot apreciar tant des de la proximitat, des de la interioritat o immediatesa del detall, com des de la distància, des de la perspectiva i de la incidència en el paisatge urbà.” Salvador Milà, 1998.

  1. Contribuir al reconeixement de totes aquelles persones i agents que fan possible l’arquitectura de qualitat.

“Aquesta és la principal finalitat que persegueixen els Premis, fer que el promotor, arquitecte i constructor quan encarreguin, projectin o executin una obra privada, tinguin molt present que no tan sols estan actuant en l’àmbit privat sinó que estan fent una aportació a la cultura o a la desculturalització de Mataró, amb tot el que això representa”. Salvador Milà, setembre 1994.

Enguany us proposem revisitar les obres guardonades al llarg de tota la trajectòria dels Premis, analitzar la pervivència dels seus valors en el temps i compartir propostes i iniciatives per continuar treballant per la ciutat i el seu patrimoni des d’una òptica actual, participativa i propositiva.

Debatem sobre el passat, present i futur del patrimoni de la ciutat.

“Caldria desitjar només que aquests Premis tinguessin una major projecció ciutadana i una major volada per tal que, efectivament, complissin la seva vocació de productors de models a seguir.”Manuel Cuyàs, setembre, 1994.

CRONOLOGIA DELS PREMIS

1984      Creació dels Premis Puig i Cadafalch. Convocatòria amb caràcter bianual.

  • Inici de col·laboració amb el COAC per organitzar conjuntament a Mataró els Premis Puig i Cadafalch (àmbit Mataró) i la Mostra d’Arquitectura del Maresme (àmbit Maresme).

Els Premis passen a tenir periodicitat triennal.

Creació del guardó representatiu dels Premis Puig i Cadafalch (autor: Toni Manté)

2011      Naixement de les 48 HORES OPEN Puig i Cadafalch (rutes i visites guiades per experimentar en persona el patrimoni de la ciutat). Les 48 Hores se sumen com a complement als Premis Puig i Cadafalch però amb caràcter anual.

  • Creació del Premi Puig i Cadafalch del Maresme en reconeixement a la millor obra de

recuperació del patrimoni arquitectònic de la comarca entre les presentades a la Mostra del Maresme. Mataró exerceix com a capital de comarca també en el tema del patrimoni.

  • Amb motiu de l’afectació de la crisi en el sector de la construcció, excepcionalment en aquesta edició, els Premis Puig i Cadafalch passen a tenir el format de concurs d’idees (Concurs Muralla d’en Titus) en comptes d’atorgar premis a obra realitzada.

2020-2021          Represa del format habitual dels Premis amb la convocatòria i celebració de la:

15a edició dels Premis Puig i Cadafalch

6a   Mostra d’Arquitectura del Maresme

3a   edició Premi Puig i Cadafalch del Maresme i

10a edició 48 Hores Open Puig i Cadafalch

ITINERARI 1

PREMIS PUIG I CADAFALCH (1974-2017). OBRES GUANYADORES

Observant la pròpia evolució dels Premis podem obtenir una lectura dels temps i circumstàncies que han envoltat el món de l’arquitectura i la construcció en els darrers anys. També es fa evident la ferma voluntat de donar-hi continuïtat, així com la ratificació de l’aposta que en el seu moment va fer l’Ajuntament de Mataró a iniciativa del Consell del Patrimoni per potenciar la bona arquitectura del present com a llavor generadora del patrimoni del futur.

Una mirada sobre les obres guanyadores dels Premis Puig i Cadafalch de Mataró al llarg de les 14 edicions passades, en el període de temps transcorregut entre 1974 i 2017, ens pot oferir una visió de conjunt de l’evolució de l’arquitectura a la nostra ciutat.

“La distància en el temps és, en aquest tema, especialment clarificadora i pedagògica. Si l’arquitectura és un reflex de les pautes culturals del seu temps, àdhuc del tipus de solvència econòmica d’una societat, l’estudi de les propostes seleccionades pot aportar una informació històrica evident. I, en el capítol de l’anecdotari local, és interessant també perquè algunes de les obres recollides ja no existeixen o han estat modificades.”Arcadi Vilert,desembre 2000.

La història dels Premis, recollida en els 12 catàlegs editats fins a la data (i consultables a l’apartat de Recursos del web), reflecteix, també,la conjuntura bona o dolenta (i les crisis)en què es circumscriu l’arquitectura mataronina de tots aquests anys.

“[el catàleg]…testimonia uns moments que han estat força difícils per l’arquitectura i els tècnics que hi intervenen però que, malgrat tot, han estat innovadors i creatius. El context ha ajudat a esmolar l’enginy i a fer bona arquitectura, que és el que han reconegut aquests guardons plurianuals”. Núria Calpe, 2017.

Llegir més …

El recorregut que presentem inclou les obres guanyadores en les modalitats d’obra nova, interiorisme i restauració. Cal notar que d’un total de 28 obres premiades, a data d’avui,malauradament 10 han desaparegut. I d’aquestes 10, 9 foren obres premiades en la modalitat d’interiorisme.

“La renovació integral d’una botiga,en el procés de renovació del comerç tradicional al centre de la ciutat, que incorpora els criteris de qualitat no sols en els productes sinó també al continent, a l’àmbit comercial (…), s’ha demostrat essencial perquè siguin atractius els centres comercials als consumidors d’avui.

(La desaparició de comerços) passa per constatar la volatilitat o, més pietosament, la versatilitat de les estructures comercials (…) sotmeses a una exigència constant de renovació i substitució sota la dictadura dels gustos del consumidors, que canvien i que sóninduïts per influències externes de gran abast i que superen la capacitat de resistència de les estructures comercialstradicionals”. Salvador Milà, maig 1998.

Observem també la importància que els diferents jurats, al llarg de la trajectòria dels Premis, han atorgat al reconeixement de l’arquitectura de qualitat als diferents barris de la ciutat, no solament en l’àmbit de la ciutat històrica.

“Ús privat i ús públic, cases i carrers, han de complementar-se i potenciar-se, no es poden realitzar unes a esquenes de les altres, sinó que ha d’existir un diàleg constant entre l’espai públic i l’espai privat. Ni només que sigui perquè la ciutat és la casa de tots, i la ciutat la fan les cases de tothom.”Salvador Milà, setembre 1995.

Per últim, fer notar que si bé en algunes edicions la modalitat de restauració va ser suprimida per manca d’obres o d’interès, el temps ha demostrat la importància i la necessitat de tenir ben present aquesta categoria que ha adquirit cada cop més protagonisme.

“La ciutat vella de Mataró és intervinguda actualment com mai, en èpoques recents no s’havia fet. I amb criteris que, al meu entendre, no són correctes. Penso que caldria incidir i influir per a fixar criteris d’intervenció. El premi de restauració Puig i Cadafalch, sens dubte, va ésser i seria un mitjà adient.

És cert que la restauració és també arquitectura i que, per tant, és vàlid d’incloure-la en el concepte d’edificació. Però penso que les condicions del centre històric de la ciutat justifiquen l’especificitat.”.Manel Salicrú, desembre 2000.

01/ BLOC D’HABITATGES PER A LA COOPERATIVA LAYE-RONDA

RONDA CERVANTES CANTONADA AMB CARRER GERMANS CASTAÑER

1a ed. Premis Puig i Cadafalch (1974-1984). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autor                          Manuel Brullet i Tenas, arquitecte
Col·laborador            Jordi Montserrat, aparellador
Promotor                   Cooperativa d’habitatges. Unió de cooperadors.
Constructor               Torca s.c.l.

 

Aquest edifici d’habitatges es planteja com una proposta d’acabament d’una illa triangular delimitada per la carretera de Mata, la ronda Cervantes i el carrer Germans Castanyer. Aquest acabament és sensible als volums existents i proposa una illa oberta en un dels seus costats.

Llegir més …

L’edifici està format per un volum en forma de paral·lelepípede paral·lel a la ronda Cervantes que es deforma per a trobar-se amb l’alineació del carrer Germans Castanyer, una gran tribuna ocupant quasi tot el front apareix a la ronda.

L’entrega de l’edifici amb una petita edificació contigua de planta baixa i dos pisos del carrer Germans Castanyer es fa mitjançant un retrocés de l’edifici a tota alçada, suavitzat per un gest que produeix un volum cilíndric que defineix una escletxa entre l’edifici baix i l’edifici alt. En aquest espai es planta un hipocastanum. Tot l’edifici exteriorment és de ceràmica vermella, murs de totxo i peces de ceràmica allargada com a revestiment de la tribuna.

L’estructura formal de la distribució en plantes és molt estricta, situació d’escales, de serveis d’obertures i només es deforma per adaptar-se a la forma del solar en cantonada.

L’habitatge està pensat perquè sigui molt flexible en el seu interior, a causa de la situació de l’estructura portant i de l’accés i les obertures de façana. Aquesta flexibilitat ha possibilitat que els cooperadors puguin escollir entre cinc propostes diferents de distribució per a cada habitatge. Alguns cooperadors encara s’han inventat altres distribucions que han produït una gran joia a l’arquitecte sotasignat ja que han demostrat la bona flexibilitat de l’arquitectura proposada.

Manuel Brullet i Tenas

02/ BOMBONERIA BRENTLI (DESAPAREGUDA)

CARRER BARCELONA 33

1a ed. Premis Puig i Cadafalch (1974-1984). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                      Lluís Cantallops, arquitecte
Col·laborador        Marta Dalmau, decorador
Promotora             Josepa Guanyabens i Cruañas
Constructor           Construccions Buscà s.a.

 

La petita botiga de 30 m2 s’instal·larà a l’entrada d’una vella casa de cós. Es restaurarà la façana amb respecte total a les proporcions als materials originals de l’obra de fàbrica, però la porta, emmarcada en granit i la finestra, que tenia una reixa, s’obriren per tal d’obtenir la màxima visió a l’interior des del carrer. Tota la botiga es projectà alhora com a aparador i espai de venda.

El concepte unitari d’aquest espai s’accentuà amb el tractament atorgat al cel ras que, en part és una extrusió de l’arc rebaixat de la porta. La volta es perllonga virtualment, més enllà de la dimensió real de la botiga, reflectida en un mirall que dobla la fondària del recinte.

Llegir més …

Els prestatges, l’aparador del taulell i els mobles del local són el resultat de diverses combinacions d’un mòdul de fusta lacada en blanc, de 30 x 30x 30 cm. Amb aquesta disposició s’evita la fragmentació de l’espai interior.

Els anys 1993-94, la botiga es transformà amb l’ampliació de la finestra aparador que actualment acull un nou taulell obert al carrer per a la venda de gelats. Tot i la importància de l’estintolament de la façana, el nou disseny s’integra, sense estridències, en el vell edifici i en la imatge general del carrer Barcelona.

 Marta Dalmau i Lluís Cantallops

03/ LOCAL D’ACTES I ESPECTACLES EL CASAL

CARRER BONAIRE, 25

1a ed. Premis Puig i Cadafalch (1974-1984). Premi RESTAURACIÓ

ITINERARI 1

 

Autor                        Miquel Brullet i Monmany, arquitecte,
Col·laboradors        Josep Maria Puig Boltà, aparellador i decorador
Promotor                 La Alianza Mataronense
Constructor            Joan Anglada

 

L’edificació existent, i sobre la qual s’havia de desenvolupar l’encàrrec, era vella, espatllada per la introducció al llarg del temps de petis usos implantats en ubicacions improvisades, i parcialment en ruïna per una manca de control i manteniment.

El treball consistia, per una banda, a reformar i modernitzar les parts importants de l’edifici com la sala d’actes i els seus accessos, la cafeteria, els nuclis d’accessos verticals, etc. I per altra banda, posar ordre i sanejar la totalitat de l’edifici davant el desgavell organitzatiu i la distribució laberíntica de les dependències. Va ésser una operació costosa en tots els sentits perquè els objectius a assolir amb la reforma eren confosos i patien també d’una certa improvisació.

Llegir més …

Jo encara estudiava arquitectura i la curta experiència en aquest camp i la complexitat del tema va donar com a resultat una intervenció plena de bones intencions però amb resultats mediocres.

A la gent, però li va agradar, com sempre passa el nou sempre és maco, i les rehabilitacions d’antigues edificacions sempre són benvingudes.

En tinc satisfaccions a trossos i en d’altres reconec les insuficiències.

Josep Maria Puig Boltà

04/ CASA CORTS, HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES

CARRER SANT SADURNÍ, 10

2a ed. Premis Puig i Cadafalch (1985-1986). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autors                    Mercè i Josep Zazurca, arquitectes
Col·laborador        Josep Prat, aparellador
Promotora             Carmen Corts
Constructor           Iluro SCCL

 

La casa unifamiliar de la família Corts fou construïda sobre un solar llarg i estret com les cases de cós del barri antic de Mataró.

Llegir més …

Situada al carrer Sant Sadurní, amb el qual es relaciona mitjançant uns espais filtres que permeten fer una transició de l’interior a l’exterior a la vegada que componen la façana principal. Cal destacar el redisseny de les gelosies com a homenatge a un element tan arrelat a la nostra cultura i a la llum del Mediterrani.Un dels principals reptes del projecte va ésser il·luminar tota la casa amb llum natural, malgrat els condicionants del solar, per aconseguir-ho es va fer un tall transversal al carener de la coberta creant un pati de llum, on se situa l’escala de vidre que permet il·luminar directament o indirectament tots els espais de la casa.

Mercè Zazurca

05/ LA PARISINA (DESAPAREGUDA)

LA RIERA 14

2a ed. Premis Puig i Cadafalch (1985-1986). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                     Lluís Roca Cuadrada, arquitecte tècnic
Promotor              Josep Filbà
Constructora        Joan Floriach, ferrer

 

Les directrius del projecte per a la realització del nou centre comercial la Parisina, a la Riera, propietat de la família Filbà, obeeixen bàsicament al màxim aprofitament de la superfície disponible a la planta baixa, així com els nous conceptes comercials, diversificació dels espais de vendes, una gran transparència dintre d’aquests espais, tot això conjuntat amb unes completes instal·lacions amb tots els elements necessaris i obligats pel tipus d’ús.

Llegir més …

La zona d’entrada i de vial públic, queda ubicada dins del centre geomètric de la planta rectangular, per dues raons, poder obtenir locals a dreta i esquerra i respectar les dues escales d’accés a la planta pis, la comunicació vertical de l’ascensor, tres elements inamovibles. En arribar al fons, el vial es desdobla en amplitud per aconseguir una doble circulació, i una major longitud de comunicació amb el local de fons.

Aquest projecte contempla les necessitats d’espai i disseny que, de sortida, foren estudiades dins de l’avantprojecte, i també la solució de les formes, materials, i equipaments més necessaris i adients, i dota la planta baixa de les millors condicions com a local comercial. Als equipaments normals d’il·luminació, ventilació, aire condicionat, audiofonia, s’afegeixen els de seguretat, comunicació interna per imatge i informàtica.

Els materials escollits són nobles i simples en les seves formes, no s’ha buscat cap tipus de complicació, tot al contrari, una simplicitat de disseny, acompanyada d’una personalització dirigida exclusivament a la funcionalitat, al lluïment i l’ordenació en la col·locació de peces i complements a vendre.

Lluís Roca Cuadrada

06/ HABITATGE UNIFAMILIAR

CARRER SANT PELEGRÍ 44

3a ed. Premis Puig i Cadafalch (1987-1988). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autor                      Enric Puiggalí i Fàbregas, arquitecte
Col·laborador        Fernando Valero, aparellador
Promotora             Milagros Arbaizagoitia
Constructor           Construcciones López; Blas Monton, fuster

 

El projecte consisteix en la construcció d’una vivenda unifamiliar entre mitgeres situada al carrer de Sant Pelegrí núm. 44.

La Planta Baixa queda dividia en 2 zones, una davantera destinada a porxo d’entrada i una altra on s’hi ubica la cuina i la sala d’estar, amb l’escala d’accés ales altres plantes.

Llegir més …

El primer pis es distribueix al voltant del forat d’escala; la part davantera es destina a 2 dormitoris amb 1 bany i 1 vestidor; la part posterior a 1 dormitori senzill i 1 dormitori doble amb bany incorporat, deixant a la zona central un forat d’il·luminació sobre la planta baixa.

A la planta terrat s’aprofita la sota coberta per a traster i safareig, deixant-hi, també, a la part central un forat d’il·luminació sobre la planta baixa.

La coberta es resol parcialment mitjançant una claraboia vidrada amb la que s’aconsegueix resoldre la il·luminació en totes les dependències interiors de la vivenda.

Façana davantera arrebossada amb posterior estucat, raspat a la cal.

El Jurat dels Premis ressalta que “l’actuació realitzada posa de manifest les grans possibilitats que ofereix la casa de cós”.

07/ ROBAFAVES (DESAPAREGUT)

CARRER NOU, 9

3a ed. Premis Puig i Cadafalch (1987-1988). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                      Joaquim Casas, arquitecte
Col·laborador        Jordi Montserrat, aparellador
Promotor               Robafaves S.C.C.L.
Constructor           La Paleta S.C.C.L.

 

Nou establiment destinat a llibreria i venda de discos per part de Robafaves SCCL.(…) La matèria primera són llibres i discos col·locats en prestatgeries i expositors; l’estoc global significa un import de 20 milions de pessetes a preu de cost, i un total de pes de 7.500 kg en paper i matèria plàstica en forma de discos i cassettes.

El local situat en una sola planta té una superfície aproximada de 400 m2, amb una façana de 10 m i en el seu interior disposa de dues claraboies per a proporcionar llum natural en el fons del local.

Llegir més …

En aquesta superfície s’hi instal·len les tres activitats que en aquest moment desenrotllem: la botiga de discos (Submarí Groc discos), la botiga de llibres infantils (Submarí Groc llibres infantils) i la botiga de llibres (Robafaves) amb el mobiliari adequat a una àmplia exposició. Cadascú d’aquests espais romandrà ben diferenciat de l’altre i permetrà un gran desplegament d’informació en l’oferta, recolzat per prestatgeries mòbils, expositors de cara, faristols i altres. També hi haurà, a l’entrada, un servei ampli de revistes, tipus quiosc, atès adequadament.

(…) El circuit interior de la botiga quedarà perfectament definit i els serveis prou diferenciats i distribuïts, les sortides estaran suficientment indicades perquè s’identifiquin d’immediat, existirà un ampli “hall” amb aparadors transparents i protegits per portes metàl·liques en les tres arcades del portal.

La façana, pel que fa a l’estuc, neteja, color i il·luminació, restarà fidel als criteris de racionalitat urbanística establerta de manera que respecti l’equilibri amb els altres edificis del carrer.

08/ MINERVA, GALERIA D’ART (DESAPAREGUDA)

CARRER BARCELONA, 13

3a ed. Premis Puig i Cadafalch (1987-1988). Premi RESTAURACIÓ

ITINERARI 1

 

Autor                    Joan Valls, aparellador
Promotor             Vicenç Sànchez
Constructor         La Cornisa S.C.C.L.

 

El local a reformar és l’antiga “Impremta Minerva”, situat al carrer de Barcelona, núm. 13, i forma part d’un edifici de planta baixa, pis i golfes.

La part del davant de la planta baixa està formada per arcs, voltes i un altell de fusta que fa conjunt amb la porta d’entrada i l’aparador, motiu pel qual es proposa deixar-ho igual; en canvi, on hi havia el taulell, es distribuirà de manera diferent, enderrocant i construint alguns envans.

L’obra es completa amb la neteja de la façana i la restauració dels esgrafiats existents.

El Jurat destaca la recuperació dels interiors de l’edifici, que respecta i enalteix els seus valors arquitectònics, obra que reflecteix perfectament l’esperit dels Premis.

09/ CASA BATLLE

CARRER MELÉNDEZ 23, CANTONADA CARRER DEL PARC

4a ed. Premis Puig i Cadafalch (1989-1990). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autor                      Isidre Molsosa, arquitecte
Col·laborador        Manuel Salicrú, arquitecte tècnic
Promotor               Antoni Batlle
Constructor           La Paleta SCCL; Rafel Soler, constructor

 

La transformació d’una casa de cós unifamiliar, edificada amb poca alçada, amb entrada a peu pla, des del carrer i una eixida al fons del pati, en un petit bloc d’habitatges, és sempre difícil i problemàtica. La qualitat dels habitatges se’n ressent i sembla que el teixit urbà de la casa de cós no ho aguanti prou bé.

En aquest cas, no obstant, el fet de tractar-se d’una cantonada, de no haver esgotat l’edificació permesa, i de no forçar al màxim el rendiment urbanístic en bé del millor confort dels habitatges, va permetre resoldre alguns problemes típics d’aquestes transformacions.

Llegir més …

Els volums de l’edificació i la formalització de les façanes amb el gran ràfec que de forma clara i contundent corona l’edifici, han volgut valorar les possibilitats expressives de la cantonada com a rematada i gir de la tipologia, marcada i constant de les cases del carrer.

Al mateix temps, ajuden també a la identificació de la imatge de casa més que la de petit bloc indiferenciat. El nombre reduït d’habitatges jo afavoreix i ajuda a aconseguir, a més, d’un habitatge relativament ampli i ben ventilat a la primera planta, un altre habitatge en dúplex, on la relació entre les diferents estances es produeix a través d’un espai a doble alçada, prou suggerent com per constituir el nucli vital de la casa.

10/ SA COMPANYIA GENERAL CUINERA, RESTAURANT (DESAPAREGUT)

CARRER ILURO 12

4a ed. Premis Puig i Cadafalch (1989-1990). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                        Josep Maria Puig Boltà, arquitecte
Col·laboradors        Floriach Serralleria, Castro Vidriers, Joaquin Alabarce Nova Fusta, fusters,
Promotora               Montserrat Casals
Constructor             Constructora Mataronesa (paletes)

 

El restaurant està compost per dues zones bàsiques, el menjador o espai d’utilització del públic client, i la zona de serveis generals, concentrada en un sol sector.

El menjador amb capacitat per a 112 persones, és un espai unitari i regular, de pràcticament tota l’alçada del local, en què la potència formal i espacial dels espais de grans dimensions contrastaran amb els ambients d’escala reduïda que es pretenen crear, a nivell de taules, utilitzant elements i mobles separadors; tot això com a recurs que ha de compensar la manca d’altres al·licients, absents per les característiques del local.

Llegir més …

En aquest espai tenen importància tots els plans verticals; el de l’entrada com a punt de relació amb l’exterior format per una gran vidriera construïa amb perfilaria estructural metàl·lica i una solució mixta de vidres transparents i opacs, però amb uns acabats discrets tot això deixant la façana del cós de serveis com pla cabdal i punt de referència de tot l’espai.

L’entrada reculada genera una segona façana i un espai intermedi ( vestíbul exterior), elements aquests que permeten resoldre la incompatibilitat d’unes necessitats internes amb unes obertures de façana existents que no es poden modificar.

L’actuació a la façana es limita a intervenir dins les dues obertures particulars del local, respectant el pla general comú de la façana.

11 / PANTEÓ JOFRE

CEMENTIRI DELS CAPUTXINS

5a. ed. Premis Puig i Cadafalch (1991-1992). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autor                     Agàpit Borràs, arquitecte
Col·laborador       Manuel Salicrú, aparellador
Promotor              Joan Jofre
Constructors        Andrés Montes, paleta; Rafael Medina, construccions metàl·liques

 

Vaig llegir una vegada un comentari sobre l’arquitecte alemany Karl Friedrich Schinkel (1781-1841). Deia que Schinkel feia projectar els edificis als seus alumnes i que després els feia dibuixar els mateixos en ruïnes, destruïts, per trobar-los l’ànima, la seva força i veure així de quina manera resistien el pas del temps. M’agrada aquest exercici de Schinkel. Sempre he pensar que la bona arquitectura envelleix a poc a poc i amb dignitat, i que això té alguna cosa a veure amb l’ànima dels edificis que feia buscar el mestre alemany als seus alumnes.

Llegir més …

Recordava això una vegada que vaig anar a veure la tomba de Karl Marx al cementiri de Highgate a Londres. A Highgate hi ha dos cementiris ja molt vells i allà es veu el pas del temps sobre una arquitectura anònima a vegades enrunada i embolicada per les heures, les boires i la pluja. Si mai teniu oportunitat, aneu-hi.No m’han agradat mai, en canvi, aquells cementiris tant alts, que com cant Daniel Viglietti la gent mal viu en un bloc de pisos i va a morir a un bloc de nínxols.Sempre he pensat que un cementiri és una mena de museu de la cultura d’un poble i que la seva arquitectura ha d’aguantar amb dignitat el pas del temps i la memòria històrica de la col·lectivitat.Un prestigiós arquitecte neoclàssic del Segle XIX Miquel Garriga i Roca fill del Masnou, va treballar a Mataró, reformant l’edifici de l’Ajuntament de la Riera i projectant el de la Peixateria. A partir de 1847 va projectar també el cementiri dels Caputxins, situat en el recinte on hi havia hagut l’antic convent dels Caputxins.El lloc és agradable, els nínxols són de poca alçada i situat a la falda de la muntanya es gaudeix d’una bona vista de la ciutat a vegades escapçada pels edificis urbans. M’agraden molt els porxos de l’esplanada i l’eix de l’escala central que distribueix les illes de nínxols a ambdós costats,a través d’uns graons corbats als extrems.

És precisament junt a aquesta escala central, en el darrer solar que quedava, on se situa el panteó de la família Jofre i Creta. En Manuel Salicrú i jo vàrem projectar el panteó com a ròtula, entre el desnivell de les dues illes de nínxols i l’eix de l’escala central.

Em va agradar el text del jurat, en concedir el premi, que diu “…per l’encert en la integració física de l’entorn, la puresa de línies i la sensibilitat del llenguatge utilitzat en tractar els aspectes més espirituals”. El pas dels anys i del temps ja diran la resta..

Agàpit Borràs i Plana

12/ OFICINES D’AIGÜES DE MATARÓ SA (DESAPAREGUDES)

CARRER MONTSERRAT, 17

5a. ed. Premis Puig i Cadafalch (1991-1992). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor:                  Enric Puiggalí, arquitecte
Promotor            Rafael Montserrat en representació d’AMSA
Constructor        Àngel Sacristan, fuster; Estucats Alsina

 

 Les oficines d’Aigües de Mataró SA es van resoldre seguint els següents conceptes:

1r      Resoldre la poca alçada de sostre del local situat a la planta baixa

2n     Fer un tractament d’acabats que permetés tenir un ambient interior càlid

Llegir més …

3r     Distribuir la superfície d’acord amb les necessitats de la Cia. d’Aigües de Mataró i que donés més espais als clients respecte a les dependències fins en aquell moment existents.

4t     Preveure:

  1. Un espai d’accés amb una font, una figura de planxa esmaltada i màxima transparència cap a l’interior amb dues portes correderes de vidre
  2. Aquest accés pretén indicar el tema a què es refereix el projecte de remodelació
  3. Un espai de contractació ampli per a l’atenció al públic

La resta de l’espai s’ha treballat de cara a l’ús interior de la cia. d’Aigües de Mataró, buscant sempre obtenir la màxima claror, i fent condicionament d’aire

5è     Donar una imatge actualitzada de la Cia. d’Aigües de Mataró SA intentant oferir els millors serveis i espais de cara a l’usuari i a la gent que hi està treballant

13/ GASOLINERA ESTACIÓ DE SERVEI (MODIFICADA)

CARRETERA DE MATA 2-4

6a ed. Premis Puig i Cadafalch (1993-1994). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autor                        Xavier Brullet, enginyer
Col·laboradors        Andreu Díaz aparellador; Oriol Anson, enginyer tècnic; Ioia Brullet, estudiant arq.
Promotor                 Petromat SA

 

El programa de la propietat per a l’execució del projecte de la gasolinera, exigia una sèrie com: túnel de rentat de cotxes, cabines per rentadors manuals, zona d’aspiradors i canvi d’oli, botiga, oficina i un magatzem general.

A causa de la forma i l’emplaçament del solar, la funcionalitat de la instal·lació demanava, en primer lloc, la situació i accés dels sortidors en la zona més propera als dos carrers. Es va, doncs, projectar de manera que quedessin ben separats els diversos serveis. Així, l’emplaçament de l’edifici amb botiga i oficines al centre del solar, els sortidors se separen de la resta de serveis, cosa que permet una gran fluïdesa i la no interferència entre les circulacions de vehicles.

Llegir més …

Els accessos dels camions cisternes i al rentador de cotxes, i també la rampa d’accés al soterrani-magatzem, es van situar a les mitgeres del solar per interferir el menys possible la circulació de vehicles i vianants.

Es va optar per cobrir totalment la instal·lació sense que això comportés cap element vertical que pogués interferir la circulació.

La solució al programa del client va portar a elegir una estructura de gran volada en el sector dels sortidors, amb utilització de l’edifici d’oficina i botiga com a element equilibrador de l’estructura.

Els acabats de façana es van elegir en funció de la imatge de netedat i claredat que es volia donar a la instal·lació.

 Xavier Brullet i Tenas

14/ NATURAL, BAR (DESAPAREGUT)

PORT DE MATARÓ

6a ed. Premis Puig i Cadafalch (1993-1994). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                      Antoni Calafell, interiorista
Col·laborador        Joaquim Fa, interiorista
Promotor               Joan Jesús Picón
Constructor           Gonzalo García, constructor; Fusteria Maresme

 

El projecte consisteix en realitzar una instal·lació d’un bar musical de 50 m2 situat en un dels mòduls que configuren el port de Mataró.

La definició dels dos àmbits que composen l’espai, la zona de treball i la de lleure, ve determinada per mitjà de les formes i dels materials de la seva frontera, la barra.

Llegir més …

Formes corbades per delimitar espais irregulars i més atractius.

Material adequat per al clima humit del port.

Tractament i composició de la fusta del frontal de la barra i paviment urbà que s’unifica amb les altres terres exteriors existents.

Colors vius i alegres, ja que és un lloc de lleure, especialment de nits i matinades.

Antoni Calafell

15/ CASA CABRÉ-CANO

CARRER CRISTINA 27

7a ed. Premis Puig i Cadafalch (1995-1996). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autors                      Arcadio de Bodes, Josep Tribó, Miquel Usandizaga, arquitectes
Col·laboradors        Manuel López i Juan Carlos Vilagrasa, arquitectes tècnics
Promotors               Mateu Cabré i M. Àngels Cano
Constructor             Miquel Àngel Anglada Construcions

 

Vàrem tenir la sort de trobar uns client que van entendre la importància del metre cúbic i no únicament la del metre quadrat.

En agraïment, ens vàrem esforçar a no convertir-los en protagonistes d’una història semblant a la del “pobre home ric” d’Adolf Loos.

També vàrem aconseguir no haver-nos d’enfadar amb ningú durant la construcció de la casa.

16/ CASA TEO

CARRER DE SANT CUGAT, 78

7a ed. Premis Puig i Cadafalch (1995-1996). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                       Antoni Bou, arquitecte
Col·laborador         Lluís Agustí, arquitecte tècnic
Promotors              Jaume Teodoro i Núria Masriera
Constructor            Jordi Teodoro, fusteria i ebenisteria

 

L’habitatge, construït el 1935, està situat al primer pis d’una antiga casa de cós, al carrer de Sant Cugat, a l’eixample de ponent que projectà el pla Cabanyes.

La fragmentació de la propietat, que suposava l’antiga casa de cós en propietat horitzontal, ha donat en molts casos resultats lamentables, a excepció de les cases d’escaleta o algun altre exemple aïllat.

Llegir més …

L’habitatge a reformar és un d’aquests casos desafortunats, fruit d’una excessiva especulació del sòl, de la qual van resultar estances amb una gran migradesa de les seves qualitats espacials: Una habitació que ventilava a través de l’escala de veïns; dues estances llòbregues que donaven al que pretenia ser un pati de llums i un bany ocupant part de la Terrassa a continuació de la cuina malmeten les dimensions i possibles relacions exteriors del menjador sala d’estar.

Projectar l’habitatge, en aquest cas, ha estat com mirar a través de les parets per descobrir els possibles espais que hi eren amagats. La goma, més que el llapis, ja estat l’eina emprada en la projectació, i la maceta en serà la de la seva construcció. La recerca dels espais que són propis a l’habitatge ha portat a definir dos espais. Un a la part de davant, més privat, que dóna al carrer, i un al darrere, donant al pati interior d’illa com a part més pública de la casa, a la manera de l’habitatge àrab, on els graus de privacitat dels usos són un dels condicionadors essencials de l’habitatge.

Recuperar les qualitats espacials de l’habitatge ha estat possible gràcies a un ús poc intensiu que d’altra manera hauria comportat una excessiva fragmentació de l’espai que fins i tot podria haver entrat en contradicció amb les normes més bàsiques de salubritat i higiene.

La reforma ha consistit en l’enderroc dels envans que separaven la cuina, el rentador i el menjador, així com el que separava les dues habitacions de l’altre costat de la casa i se n’ha reforçat l’estructura duplicant les bigues existents de fusta per augmentar la seva inèrcia.

S’ha aixecat el terra existent per col·locar una capa de formigó alleugerit, armada amb una malla electrosoldada per la millora del repartiment de càrregues i el monolitisme del forjat.

17/ EDIFICI D’HABITATGES

RONDA DR. TURRÓ CANTONADA VIA EUROPA

8a ed. Premis Puig i Cadafalch (1997-1998). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autors                     J. Manuel i Ricardo Sanahuja Escofet
Col·laborador        Jordi Gatell Quatrecasas, arquitecte tècnic
Promotor               Sacresa
Constructors         ACS Proyectos, Obras y Construcciones SA; FORCIMSA

 

La nostra proposta parteix del concepte de primar la permeabilitat de l’espai, alliberant quasi tota la superfície del solar deixant-la com a espai públic. Es projecta una gran plaça que resol desnivells i circulacions, concentrant així l’edificació residencial en tres edificis exempts.

Els edificis d’habitatges es disposen en la parcel·la, encara que d’una manera aparentment aleatòria, considerant les exigències de les edificacions que el lloc planteja en cada punt, és a dir: recollir l’alineació de les edificacions de la Via Europa, tenir façana a la plaça central, acompanyar les visuals que es generen en els recorreguts de vianants, evitar que s’enfrontin les estances dels habitatges de diferents edificis, buscar la bona orientació tenint en compte tant el solejat com les vistes…

Llegir més …

Els edificis es desenvolupen en pb + 8 comptant des del nivell 0, ja que s’esglaonen en alçada entenent-se així la doble volumetria adherida a un mur central servidor, d’aquesta manera, la façana que dóna front a la via Europa queda articulada respecte a la façana oposada.

La tipologia de l’edifici proposat respon a l’esquema de quatre habitatges per replà, dos dels quals són de tres dormitoris, un de quatre i l’altre de dos, que orienten les seves estances principals en les diferents cares de l’edifici i alhora busquen el sol i les millors visuals possibles.

La distribució interior dels habitatges respon a un esquema que resol de la mateixa manera les tipologies de 2, 3, 4 dormitoris partint de la base d’ajuntar els serveis en la zona central, la resta de l’habitatge es desenvolupa separant d’una forma clara les zones dia-nit a través d’un paquet conformat pels banys i els vestidors.

Manuel i Ricardo Sanahuja

18/ CASA ADAN

CARRER D’EN PUJOL, 28

8a ed. Premis Puig i Cadafalch (1997-1998). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autors                    Juan Ignacio Eskubi Ugarte i Núria Turró, arquitectes
Promotors             Jaume Adan i Plana i Gina Muñoz i Paredes
Constructors         Manuel García, paleta; Antonio i Pablo Reina, electricitat, aigua i gas; Joan Grajera, fusteria

 

L’encàrrec per part dels propietaris, va consistir en fer realitat un vel somni: viure al centre de la ciutat de Mataró en una casa de poble. L’oportunitat es va presentar quan van poder rehabilitar una antiga casa de la família situada al carrer Pujol- Només restava adaptar l’edifici a les necessitats dels propietaris. Establir el programa sempre de manera consensuada amb els clients, no va resultar difícil ja que es tractava d’un ús convencional, encara que molt funcional.

Llegir més …

Així doncs, el programar es va formalitzar de la següent manera: a la planta baixa es va situar una petita biblioteca a l’entrada de la casa, un estar i una cuina menjador relacionats amb el jardí mitjançant unes grans obertures. A la planta primera hi havia un dormitori principal i les corresponents peces de recolzament: vestidor, bany i gimnàs, així com una petita terrassa on es situava un element lineal de rentador, sala de màquines. La planta segona es destinava a l’estudi i a l’habitació de convidats, amb el seu bany, I finalment a les golfes hi havia un espai únic de descans i lectura.

La intervenció en l’edifici existent va tenir dues vessants ben diferenciades: d’un costat es va procedir a fer un buidat de les plantes suprimint tots els envans compartiments que minvaven la riquesa espacial de la casa. De l’altre costat es va procedir al reforç i consolidació de l’estructura i sistemes constructius de l’edifici.

En quant als materials es va tenir molta cura a l’hora d’escollir-los, sobretot al que fa referència als terres que únicament són d’un gres ceràmic extrusionat i de tarima de Jatoba.

El caràcter de la intervenció va ser molt respectuós amb l’aspecte inicial de l’edifici. Únicament es va voler donar un aspecte més actual a aquelles peces que així ho requerien, fonamentalment banys i cuina; a la resta es podria dir que es va fer un treball purament de restauració (sostres, fusteries, escala,…).

Analitzant la intervenció a través de la secció resultant de l’edifici, vam poder aconseguir un seguit d’encreuaments visuals i de lluminositat general que facilitaven la percepció global dels diferents espais.

Núria Turró i Juan Ignacio Eskubi

19/ EDIFICI PLURIFAMILIAR D’HABITATGES

SANT PELEGRÍ 28

9a ed. Premis Puig i Cadafalch (1999-2000). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autors                    Antoni Bou i Miquel Josep, arquitectes
Col·laborador        Àngel Puig, arquitecte tècnic
Promotor               Sant Pelegrí, CB
Constructor           Estatge Mataró-96, SL

 

26 habitatges per a 41 promotors

Iniciar un sistema de gestió per a l’autopromoció de les seves cases, projectar i construir cinc tipus diferents de cases, organitzades en divisió horitzontal , en diferents dimensions per a aquests 41 promotors, i poder-hi viure 76 persones, ha estat, en definitiva el treball que ens ha ocupat bona part de la nostra vida durant aquests darrers anys.

Llegir més …

Cases de densitat Mitjana

Cases de dues i tres plantes,

Cases grans, amb pati a la planta baixa.

Cases petites amb terrat sota teulada

Dues cases per replà agrupades en cinc caixes d’escala.

Al mig un pati comunitari, enjardinat amb acàcies tapereres (albizia proceda), xicrandes, washingtònies, heures i buguenvíl·lies, amb accés des de totes les cases, acaba de donar forma a l’espai que abans estava ocupat per una nau industrial.

Antoni Bou i Monclús

20/ BOTIGA THOMAS EDISON (DESPAREGUDA)

VIA EUROPA 101

9a ed. Premis Puig i Cadafalch (1999-2000). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                       Andrés Fatsini, arquitecte
Col·laborador         Daniel Ybarra, artista plàstic
Promotor                Rafael Rabasa
Constructor            Ebenista Valverde

 

 Les cultures proposen formes mentals i físiques d’habitar el món.

Des de fa aproximadament mig segle vivim la mutació metafòrica, de la finestra de casa com a lloc des d’on es mirava el món, cap a pantalles diverses que proporcionen el principal de les experiències transpersonals.

Thomas Edison és un comerç que es proposa presentar els sistemes audiovisuals com a nous vectors d’emoció.

Llegir més …

El projecte es va situar a Mataró, Via Europa 101, per les qualitats intrínseques de particularisme qualificat i d’obertures europees.

L’espai havia d’introduir unes sensacions illenques d’acollir protegir, sense reduir i predisposar al visitant -viatger al descans actiu i plaent, va créixer pressionant cap a la perifèria allò estable: el despatx, els magatzems i el lavabo. El centre s’ha treballat modelant el buit entre les diferents peces, una composició d’objectes lleuger, mòbils, adaptable a tofes les bifurcacions de les tecnologies.

El mobiliari s’ha escollit dins del repertori dels clàssics del modern para reforçar allò implícit del temps en totes les formes d’experimentació.

Andrés Fatsini Ubaldo

21/ EDIFICI D’HABITATGES PÚBLICS DE LLOGUER PER A JOVES

CARRER TEIÀ, 5-9

10a ed. Premis Puig i Cadafalch (2001-2004). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autors                   Duran & Grau arquitectes i associats, SL
Col·laborador       Joan Valls i Casanova, arquitecte tècnic
Promotor               PUMSA
Constructor          Ute Surava-Rabassa

 

1- La necessitat social de crear habitatge al marge del mercat immobiliari convencional per a col·lectius que no poden assumir els preus i les condicions que aquest mercat convencional marca.

2- La voluntat de situar aquestes operacions al nucli urbà de la ciutat

3- L’ocupació d’un solar menystingut per agents immobiliaris per la seva geometria i topografia, amb una posició immillorable respecte a les vistes cap a la ciutat industrial en transformació i el paisatge adjacent.

Llegir més …

4- L’adopció d’un tipus d’edificació econòmic que, amb un sol nucli de circulacions verticals i passeres posteriors obertes, dóna accés a 23 habitatges, que permet gaudir de les vistes des dels espais principals interiors i que amb la graonada de la secció longitudinal s’adapta al desnivell del carrer.

5- La composició general de la proposta que, sense renunciar al caràcter urbà, esmicola el volum tant en planta com en secció i fa evident la seva escala domèstica, amb un únic element d’escala monumental

6-  L’adopció d’un tipus d’habitatge que, optimitzant els 50 m2 útils per unitat que indicava el programa, s’organitza en dues crugies longitudinals clarament diferenciades, corresponents a la zona de dia i a la de nit.

7-  L’adopció, finalment d’un sistema constructiu, industrialitzat que consisteix en l’especejament de tot a l’obra en plafons massissos de formigó que es fabriquen a peu d’obra i que, posteriorment es munten; aquest sistema millora algunes prestacions tècniques, dota el conjunt d’una gran rigidesa i d’un gran inèrcia tèrmica i permet la rehabilitació del formigó com a material d’acabat.

8- La total integració en el conjunt d’un parell solar concebut per a les nostres latituds.

9- L’optimització de l’energia solar captada, representada per l’existència i l’ús de a gran inèrcia tèrmica disposada a l’interior de l’edifici, permet acumular el sobrant energètic de final d’estiu en la pròpia estructura, per a usar-lo a l’hivern en el sistema de radiació i aconseguir una taxa molt alta de cobertura solar en la despesa energètica de l’edifici.

22/ BOTIGA LA CONFIANZA

CARRER SANT CRISTÒFOR, 10

10a ed. Premis Puig i Cadafalch (2001-2004). Premi RESTAURACIÓ

ITINERARI 1

 

Autor                      Josep M. Puig Boltà
Promotor               PUMSA
Constructor          García Cano e Hijos
Col·laboradors:    Ceràmica Cumella SL Granollers (restauració rajoles), Fusteria Bel SL, Ulldecona (fuster),
                             Rom Aplic SL, Barcelona(guixaire), Mural Tec Barcelona (pintor),
                             Erco Iluminación SA Sant Joan Despí (Lluminària),
                             Serralleria March Mataró (Ferrer), Marbres Nadal SL Ulldecona (marbrista)

 

Botiga de queviures dissenyada per Josep Puig i Cadafalch i inaugurada el 1896. Desmuntada, restaurada, reconstruïda el 2003, cent set anys després. Patrimoni arquitectònic de Mataró.

Calia l’actuació, per l’antiguitat i perquè materialment havia decaigut i per la necessitat de modernitzar-la en relació amb el clima i la llum.

S’ha treballat restaurant al màxim i reconstruint al mínim, s’han elimina elements no originaris, com el paviment, i s’han introduït nous elements, com lluminàries o el tancament exterior abans inexistent, tenint cura de la màxima integració i fusió del vell i el nou sense ruptures.

Llegir més …

La resolució compositiva i ornamental que Puig i Cadafalch va donar a l’espai i als elements que intervenien en el seu projecte ha permès augmentar 60 cm l’amplada del local. S’ha pogut introduir aire condicionat Per arrodonir el treball, en crear una nova planta soterrani destinada a magatzem de la botiga, hem deixat visibles i visitables les restes romanes aparegudes.

23/ TRES EDIFICIS PLURIFAMILIARS A VALLVERIC

CARRER DE VALLVERIC

11a ed. Premi Puig i Cadafalch (2005-2007). Premi OBRA NOVA

ITINERARI 1

 

Autors                    Adolf Martínez i Josep Lluís Sisternas, arquitectes
Col·laborador        José Luís García García
Promotor               FS New Developments SA
Constructor           FS New Developments SA

 

El Pla Parcial especifica que propugna una volumetria de bloc a illa, on prengui importància la relació dels edificis amb el terreny. Es fan coincidir les plataformes d’anivellació amb les plantes de l’edificació. Es facilita que prengui importància la relació dels habitatges amb l’espai exterior mitjançant jardins, balcons, terrasses de grans dimensions.

L’alçada aparent de l’edificació en relació a les plataformes d’anivellament del terreny, es pot entendre a partir de la descomposició modular de les plantes en nou peces iguals.

Llegir més …

Els tres edificis són de planta quadrada, de traçat modular, definit per la fragmentació d’aquest en nou quadrats idèntics. Els edificis s’esglaonen entre ells amb un decalatge d’un pis, sobre les plataformes definides per adaptar-se al fort pendent, i seuen sobre els sòcols que formen els aparcaments semisoterrats. L’esglaonat del terreny defineix tres plans successius de planta baixa, amb accés des del carrer.

El volum s’excava també parcialment a nivell de planta baixa i primera, per a formar l’accés a l’escala e veïns que comunica tots els habitatges. Aquest accés a un porxo d’alçada variable, excavat en el volum, i tractat amb un acabat continu de panells que simulen fusta envernissada. L’efecte d’aquests espais il·luminats, vestits de colors càlids, a les hores de foscor, és també un valor afegit a l’aparença dels edificis. Les façanes es resolen partint de traçat modular de la planta amb peces prefabricades, que fan paraments verticals, caixes de persiana i folres de pilars. Les mesures de les perforacions s’ajusten els requeriments de cada dependència.

Tanmateix, s’agrupen finestres per a obtenir una aparença més lleugera i endreçada de cada pla de façana, de manera que només són aparents dos o tres formats de perforació.

La vegetació de les zones comunitàries, junt amb la que puguin integrar els veïns a cada jardí privat i terrassa, s’han de sumar per a proporcionar al conjunt tant l’aparença d’espai verd amb prou continuïtat, com la qualitat climàtica que a petita escala sempre suposa la plantació d’arbres, arbust i flors.

24/ ESTUDI D’ARQUITECTURA EN UNA ANTIGA FÀBRICA

PLAÇA DE JOAN FIVELLER, 1

11a ed. Premi Puig i Cadafalch (2005-2007). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autors                  Marta Finsterwald, Florencia Grieco Finsterwald, Marcelo Lucarini i Ivo Henriques, arquitectes
Promotor             Lucarini-Finsterwald Arquitectos

 

La identitat de la ciutat de Mataró està lligada per sempre a la industria tèxtil. En un cantó de la ciutat la planta baixa d’una antiga fàbrica es converteix en un espai de treball. El mateix espai que albergava una indústria i més tard un habitatge és el punt de partida d’aquest projecte. Com un cicle lògic en el temps: treballar-viure-treballar. El mateix continent amb diferents continguts.

La idea de tornar a recuperar aquest passat industrial que va desapareixent. D’un dia per l’altre les fàbriques són esborrades d’un cop de ploma del centre de la ciutat, per donar pas als habitatges. Deixant les xemeneies com ma única llegat, com si la resta no importés.

Llegir més …

L’habitatge que va trobar, ocultava gairebé per complet el que hi havia hagut abans. Els envans, necessaris per conformar la casa, van fer que els buit de la façana haguessin de tancar-se. Els falsos sostres no deixaven veure l’alçada generosa del lloc, ni les seves voltes,…

Anar gratant les parets, els paviments. Enderrocant els envans i els falsos sostres per retrobar aquest espai del treball del passat. Amb els materials de llavors, la pedra dels murs, el ferro forjat dels pilars i les bigues, el maó de les volts atirantades. Fins i tot el terra original reapareix sota diverses capes de paviment superposades a uns 50 cm de l’existent en l’habitatge.

25/ RESTAURACIÓ DE LA MURALLA DEL SEGLE XVI

CAN XAMMAR

11a ed. Premi Puig i Cadafalch (2005-2007). Premi RESTAURACIÓ

ITINERARI 1

 

Autor                      Àtics, SA
Promotor               PUMSA
Constructor          Eurocatalana Obres i Serveis SL

 

La reurbanització del sector de Can Xammar, carrer de l’Hospital i el carrer de la Baixada de les Escaletes, i la intervenció realitzada al solar de la Baixada de les Espenyes número 8, ha permès recuperar un tram aproximat de 200 metres de la muralla que es construí al segle XVI per tancar la vila de Mataró.

L’objecte principal del procés de restauració de la muralla de Mataró, implicava l’eliminació de reparacions i intervencions realitzades a la muralla al llarg de la seva història més o menys moderna. Gràcies a l’estudi previ i a la documentació exhaustiva que s’ha dut a terme del monument, s’ha aconseguit respectar al màxim les estructures originals conservades.

Llegir més …

La intervenció es planteja a partir d’uns criteris que implicaven que l’actuació fos just la necessària i reversible i que ne la mesura del possible, estabilitzes i atures el seu procés de degradació. Les llacunes es van restituir amb criteri il·lusionista, és adir amb materials semblants o i guals als originals, diferenciant per ó la part restituïda de l’original.

Les actuacions de restauració de la muralla van consistir en una neteja intensiva del parament, en una eliminació dels revestiments i elements constructius d’època contemporània, en la reintegració de les superfícies perdudes amb materials i morters semblants als originals, en la regularització i tractament del coronament i en la consolidació dels revestiments antics conservats.

26/ EDIFICI COMERCIAL

BAIXADA DE LES ESPENYES 4-6

12a ed. Premis Puig i Cadafalch (2008-2011). Premi OBRA NOVA ex-aequo

ITINERARI 1

 

Autors                     Rosa Brullet i Coll i Manuel Brullet i Tenas, arquitectes
Col·laborador         Pere Roig i Casanovas, aparellador
Promotor                PUMSA
Constructor            Dentell SL; Ferros Iluro

 

Edifici de planta baixa i dos pisos en un solar a tocar de les restes de la Muralla del segle XVI de Mataró.

La situació topogràfica i la funció de l’edifici com a tancament lateral de la plaça de Can Xammar convertia el solar i l’edifici en un punt molt específic i singular.

La proposta volumètrica es planteja sobre dues premisses.

Llegir més …

La primera fer possible la màxima visió de la Muralla des de la plaça, mitjançant dues grans volades a la part de mar i de muntanya que faciliten les vistes sobre la muralla.

La segona: seguir l’estructura parcel·lària del nucli antic de Mataró convertir el solar de planta irregular en rectangular.

La petita dimensió de la parcel·la convertida en una peça aïllada dins de l’estructura urbana la necessitat que l’edifici estructurés la plaça, l’estructura portant per aguantar les dues volades i la necessitat que l’edifici agafi una imatge abstracta per separar-se conceptualment de la imatge figurativa de la Muralla porten a la definició formal i constructiva del nou edifici.

27/ REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’ANTIGA FÀBRICA DE CAN MINGUELL (1850)

CARRER MADOZ 13

12a ed. Premis Puig i Cadafalch (2008-2011). Premi OBRA NOVA ex-aequo

ITINERARI 1

 

Autor                      Toni Gironès i Saderra, arquitecte
Col·laboradors      Dani Rebugent i Raquel Vicente, arquitectes; Albert Brufau,
                              aparellador; Xavier Saura, estructures i Jordi Ribas Cruells, instal·lacions
Promotor               PUMSA
Constructor           Natur System SL

 

Es vol dotar la ciutat d’un espai d’ús mixt possiblement variable i polivalent en el temps ( tallers per entitats locals, petit plató de rodatge i sales exposicions).

Llegir més …

La intervenció es realitza a la nau principal del conjunt fabril de Can Minguell ( 1850). Es tracta d’un edifici de planta baixa i tres plantes pis. Presenta una estructura de pilars de fosa i sostres de volta de maó de pla atirantades. La coberta, a dues aigües, descansa sobre encavallades de fusta. L’espai envoltant exterior i els espais interiors mostren les diverses alteracions i els canvis de programa soferts al llarg del temps. Els criteris a l’hora d’intervenir han estat:

1- Recuperar tant com fos possible la geometria original de l’edifici

2- Conservar l’espai que conformen els sostres de volta de maó de pla atirantats i emblanquinats, així com els pilars de fosa, com a conjunt d planta lliure flexible en el temps.

3- Recuperar i posar en valor la materialitat dels diferents elements característics del conjunt fabril, treballant unes atmosferes ( llum i matèria) que articulin l’essència de l’edifici amb els nous programes, les diferents temporalitats i les escales de percepció.

4- Organitzar la circulació de les persones a l’interior de l’edifici, respectant la posició del dos nuclis preexistents i rectificant antigues afectacions en l’estructura original.

5- Concentrar serveis i accessos principals al tester de la nau( façana nord-oest), aprofitant un canvi en la tipologia estructural. A la façana sud-est es disposa d’un nucli d’emergència concretat en una escala metàl·lica que resta materialitat i aporta transparència.

28/ BOTIGA DE ROBA INTERIOR ENRI (DESAPAREGUDA)

AVINGUDA DEL PERÚ, 31

13a ed. Premis Puig i Cadafalch (2012-2013). Premi INTERIORISME

ITINERARI 1

 

Autor                      Josep Muñoz i Pérez
Col·laboradors      Nunillo Miravalles Soler, arquitecte, Claudia Baralla, estudiant d’arquitectura
Promotor               ENRI
Constructor           Hermanos Ortega

 

Encàrrec: L’encàrrec inicial se centrava únicament en la substitució de l’alumini anoditzat, de tan sols 4 cm de gruix que configura l’aparador i la porta d’accés d’una botiga de roba interior en un barri obrer de Mataró.

Proposta: Tot i l’acotació del treball, s’analitza la reatirculació de l’espai interior amb l’entorn urbà mitjançant tres fusteries de la mateixa dimensió. La nova fusteria abraça l’espai expositiu amb la seva profunditat de 55 cm i la calidesa de la fusta, esdevenint la transició entre la intimitat de la botiga i la sobreexposició del carrer.

Llegir més …

Mòduls: Els tres mòduls, regulars en planta i en altura es mostren diferents segons la nostra posició. Des del carrer el mòdul central pren tot el protagonisme gràcies als mòduls laterals més esvelts, fruit de la dimensió menor del buit de façana. A l’interior, per contra els tres mòduls tenen la mateixa dimensió, ordenant el petit espai envers l’exterior.

Porta: El mòdul central gira i ens condueix al mostrador, però també treu el nas respecte a l’alineació de façana com a acte de presència al carrer.

Multiplicitat: Els miralls, situats en els mòduls laterals i en el tancament posterior del mostrador accepten la sensació espacial ( 20 m2 ) i obren l’espai interior al carrer mitjançant els múltiples reflexos que s’hi generen.

Alçada: La il·luminació aporta una nova cota d’alçada a l’espai potenciant l’acolliment, el caliu i la proximitat, la qual es reforça al mostrador per acompanyar la conversa entre el botiguer i el comprador a l’hora d’escollir el producte.

Materialitat: La fusta massissa, constituent de la totalitat dels tres mòduls, es treballa mitjançant línies d’ombra en els punts de contacte entre les peces d’’un mateix mòdul en si contrarestant el seu pes visual.

29/ PROJECTES GUANYADORS CONCURS D’IDEES “MURALLA D’EN TITUS”: L’ADARB DE MIGJORN / OBRINT PAS DE SANTA ANNA A CAN XAMMAR

14a ed. Premis Puig i Cadafalch (2017). Premi CONCURS D’IDEES

“Recuperem la Muralla d’en Titus”, ex-aequo

ITINERARI 1

 

Autors              Jordi Peralta i Alexandra Quesada, arquitectes (L’Adarb…)
                          Xavier Pous, Marc Peralta, Marta Salomó i Gaspar Bosch, arquitectes (Obrint pas…)

 

Excepcionalment, la 14a edició del Premi Puig i Cadafalch es va reconvertir en un concurs d’idees. L’objectiu del certamen va ser el de recuperar el patrimoni de les muralles de Mataró i, en concret, del sector dit “d’en Titus”, plantejant solucions per resoldre la connexió entre el monument i els vials propers, els problemes de seguretat i salubritat, el tractament dels volums posteriors de les cases del carrer de Barcelona i del Camí Ral i proposant accions per recuperar l’espai per a l’oci i l’activitat lúdica de la ciutat.

Llegir més …

Es partia de la concepció que en aquest punt de la ciutat, la muralla actua com a mur de contenció de terres en un salt topogràfic important del terreny. I s’entenia, també, que les actuacions per a revaloritzar aquest tram i conservar-lo, activant el seu entorn i restablint la continuïtat amb la resta del circuït de Muralles de la ciutat, havien de contemplar la doble vessant de sobre i sota muralla i resoldre el punt de trobada/connexió entre la Muralla d’en Titus-Baixada de les Escaletes-Muralla de can Xammar, amb l’aportació de solucions desenvolupables a curt, mig i llarg termini.

En base a aquestes consideracions, el jurat va premiar ex-aequo dos projectes

L’Adarb de migjorn, del que se’n destaca que és “una aposta clara i contundent per a la creació d’una sèrie de nous espais emblemàtics sobre muralla que propicien l’activitat i el lleure dels ciutadans i que, juntament amb els elements històrics, adquireixen un paper protagonista i de centralitat dins l’eix vertebrador de les Muralles al tram des de la baixada de Santa Anna fins a la Baixada de les Escaletes”

Obrint pas de Santa Anna a can Xammar, en e que es “valora la proposta de connexió de l’espai del carrer Muralla d’en Titus amb la Plaça de la Muralla de can Xammar que permet entendre i percebre de forma clara la continuïtat dels dos trams de muralla i millora l’actual proposta del pla general, creant un espai peatonal ben connectat, amb una bona ubicació de les connexions verticals amb el nivell sobre muralla i la incorporació de locals per activitats”.

ITINERARI 2

15A EDICIÓ PREMIS PUIG I CADAFALCH (2014-2019)

La darrera edició dels Premis Puig i Cadafalch recull l’obra executada a la ciutat de Mataró per promotors privats en el període comprès entre el gener del 2014 i el desembre de 2019.

Examinant les obres guardonades, s’observa que es tracta en la seva totalitat d’obres de rehabilitació i d’interiorisme, apuntant, potser, aquest fet, un canvi de tendència en el sentit que es detecta una major intervenció i respecte pel teixit edificatori ja construït. Es constata la voluntat de fer compatibles programes exigents pel que fa a requeriments funcionals i prestacions energètiques amb el manteniment del patrimoni. Cal destacar, també, que a les obres de rehabilitació, la meitat coincideixen en l’interès per recuperar el teixit edificatori de les cases de cos.

De les obres d’interiorisme és remarcable l’aposta per oferir habitatges i locals comercials i de serveis amb les màximes prestacions de confort i qualitat, fetes amb sensibilitat, cultura i respecte per l’entorn.

“Quan una obra pinta bé vol dir moltes coses, no només que un bon arquitecte hi ha intervingut. Vol dir que la propietat, els tècnics, els industrials, els funcionaris, hi han posat il·lusió, que s’han posat d’acord, que han tibat tots des del mateix cantó, que hi ha hagut un increment d’esforç. Per això, cal remarcar-les.”Josep M. Gorgas,2000.

Parlem, en definitiva, d’obres que, individualment, però sobretot en el seu conjunt, continuen constituint una inestimable contribució dels professionals a la millora de l’arquitectura del nostre municipi i per extensió de la nostra comarca.

“ És de justícia reconèixer la valuosa tasca de molts professionals que, amb el seu traç, amb el seu disseny, fan que guanyem espais que faciliten la relació, la trobada, que milloren la qualitat de vida, a la fi, fan que tinguem una ciutat més agradable per a viure-hi.” Ramon Manent, 1998.

01 / PROJECTE DE 12 HABITATGES

CARRER DE SANT SIMÓ, 2-4 CANTONADA AMB DON MAGÍ

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Premi REHABILITACIÓ

ITINERARI 2

 

Autora                    Rosa Brullet, arquitecta
Col·laborador        Andreu Díaz, aparellador
Promotor               Vinape SL
Constructor           Construccions Duran

 

L’encàrrec rebut consisteix en la construcció de 12 habitatges, en un solar format per tres finques, de planta baixa i dues plantes pis, ubicades al casc antic de Mataró.

La proposta volumètrica i formal interior es planteja sobre dues premisses.

La primera: integració de la preexistència de dues façanes catalogades del segle XVII amb una de nova creació recuperant l’aire d’entorn de carrer clàssica, del casc antic.

Llegir més …

La segona: aconseguir que el programa de 12 habitatges dins l’àmbit de les façanes catalogades, que responen a una estructura típica de casa de casc antic de l’època, encaixin amb les noves necessitats d’habitatges actuals.La proposta planteja un joc de contrast entre un exterior rígid i seriós , envoltat d’un entorn imposant, condicionat pel pes de la història, de carrers estrets, amb el contrast d’una entrada lluminosa,un pati obert que articula la comunicació vertical i l’accés dels habitatges per passarel·la. Una aposta entre l’interior i l’exterior, lo vell i lo nou.
Rosa Brullet

02/ PROJECTE DE REHABILITACIÓ

LA RIERA, 33

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Modalitat REHABILITACIÓ.

Menció Especial del Jurat.

ITINERARI 2

 

Autor                      Eduard Mayoral i Jové, arquitecte
Col·laboradors     Toni Rossinyol, aparellador; Valeria Mayoral, col·laboradora de despatx;
–                             Gisela Bosom Proartis, restauradora DF; Lara Pujol, interiorista
Promotor               Acuratt
Constructor           Espais constructius SCP

 

La finca data de l’any 1864, actualment pertany al Catàleg del Patrimoni de Mataró. Eren dues cases bessones amb una única façana; l’autor, el mestre d’obres Jeroni Boada. L’any 1952, La Riera, 33 es va dividir en quatre plantes independents, a la planta baixa les Galeries Aymà i a les plantes superiors, oficines.

Llegir més …

Les obres es duen a terme durant 2017-2019 i consisteixen en la rehabilitació completa de la façana i la rehabilitació integral de les plantes per a habitatges.

La rehabilitació ha consistit a retrobar els elements originals i integrar-los amb l’ús d’habitatge amb tots els condicionats que això té. Així, el sostre de la planta primera estava amagat per dos sostres morts i, tot i que estava molt malmès, es va poder restaurar. Una aparença de murs de càrrega era l’antiga galeria porxada; els sostres també estaven amagats i s’han pogut recuperar deixant-los a la vista.

La façana es va poder rehabilitar totalment gràcies a l’acord entre els dos propietaris.

 Eduard Mayoral

03/ RESTAURACIÓ DE LES FAÇANES DE CAN PASCUAL

CARRER NOU, 1-3

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Modalitat REHABILITACIÓ.

Reconeixement del Jurat.

ITINERARI 2

 

Autors                    Alba Romera Durà i Franc Saló Tejedor, arquitectes
Promotor               Fundació privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Constructor          Arcoba de serveis i rehabilitacions SL

 

Can Pascual és una finca del segle XVII catalogada com a BCIL per les façanes del carrer Nou i La Riera. Ubicada al centre històric de Mataró, consisteix en un edifici d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis.

Llegir més …

El projecte fou motivat pel deteriorat estat de conservació de les façanes i la coberta. Entre d’altres elements, degut a filtracions d’aigua, s’havia deteriorat l’acroteri i la cornisa superior de la façana del carrer Nou i els esgrafiats del revestiment quasi havien desaparegut.

Les principals obres executades han estat: la recuperació i consolidació del revestiment de les façanes, sobretot dels esgrafiats, mitjançant materials i tècniques tradicionals; la reconstrucció dels balcons de la façana del carrer Nou, seguint els patrons dels balcons originals; la restauració de les fusteries i persianes de fusta; la reconstrucció de la coberta inclinada, substituint els elements estructurals de fusta en mal estat i afegint-hi aïllament i làmina impermeable.

 Alba Romera Durà i Franc Saló Tejedor

04/ REFORMA D’HABITATGE ENTRE MITGERES AMB PATI

CARRER BONAIRE, 12 BIS 1R PIS

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Modalitat REHABILITACIÓ.

Reconeixement del Jurat.

ITINERARI 2

 

Autors                   IF arquitectos, Florencia Finsterwald Grieco
Col·laboradors     Ivo Dos Santos Henriques, Eric Palau Mayo, Toni Grau Llinàs, Clara Vidal Moliner
Promotor              Eduardo Giménez García
Constructor          Construcciones Cáceres

 

El projecte consisteix en la rehabilitació d’un habitatge entre mitgeres distribuït en planta baixa i altell, construït amb murs de càrrega de tàpia i maó, més bigues de fusta a la coberta.

Llegir més …

El forjat de l’altell, de voltes ceràmiques, estava en mal estat. El paviment era de rajoles hidràuliques que es van extreure i reutilitzar en el nou habitatge, així com les bigues de la coberta.

El projecte planteja buidar el contingut, reforçant estructura i refent el forjat i les

capes de coberta. El resultat és una distribució adequada a les necessitats dels clients i a la millora de les condicions de confort.

S’estudia el programa en secció, prioritzant la llum natural i la relació entre els espais, amb zones de doble altura. Es treballa a partir de l’espacialitat existent, posant en relleu i en oposició tot allò nou i tot allò vell. Els materials i capes del passat es manifesten en acabats, por exemple, els murs de tàpia, que es deixen veure a través de “finestres”.

IF arquitectos, Florencia Finsterwald Grieco

05/ REHABILITACIÓ D’UNA CASA DE COS

CARRER DE SANT FRANCESC DE PAULA, 17

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Modalitat REHABILITACIÓ.

Menció Especial del Jurat.

ITINERARI 2

 

Autors                    ar47 estudi d’arquitectura: Robert Aparicio, Roger Jornet, Sílvia Ollé
Col·laboradora      Ivana Rossell
Promotor               Ivó Oller Soler
Constructor           Sancas Construccions

 

Rehabilitació d’una casa tradicional entre mitgeres construïda el 1900. La casa s’estructura a partir d’una escala central que organitza l’habitatge en dues estances, una a cada façana.

Es conserva el major nombre de trets característics de la casa: la configuració de l’edifici principal i tota l’estructura portant: parets de fàbrica ceràmica i maçoneria, sostre de bigues i llates de fusta i, sobretot, la gran escala central.

Llegir més …

L’objectiu és donar llum i amplitud a totes les estances de l’habitatge, cercant la màxima fluïdesa, amb espais flexibles i oberts, però fàcilment segregables.

En planta baixa es construeix un vestíbul-aparcament amb la sala-cuina-menjador que dona al pati. A les plantes pis s’organitzen tres habitacions i en planta segona, un gran estudi mirant al pati. Els paquets d’aigua (de nova construcció) són caixes de fusta que inclouen els diferents armaris. Al fons del pati es rehabilita la construcció annexa existent com a estudi musical totalment insonoritzat.

ar47 estudi d’arquitectura

06/ REHABILITACIÓ D’HABITATGE EN PLANTA BAIXA

CAMÍ FONDO, 26

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Modalitat REHABILITACIÓ.

Reconeixement del Jurat.

ITINERARI 2

 

Autor                       Antoni Martí Julià
Col·laboradors      Joan Fèlix Martínez, Montserrat Gasull, Lluís Valverde
Promotors             Francesc Iglesias Buscà i Montserrat Gasull
Constructor           Construccions Càceres 2016 SL

 

Inicialment, es realitzen treballs d’enderroc d’un antic taller ubicat al fons de la parcel·la per adaptar el projecte a les normatives urbanístiques i obtenir espai per a pati posterior. Es realitza buidat integral de la planta existent incloent-hi l’antiga façana posterior i el mur de càrrega divisori entre la cuina i el contramenjador. Es realitza nova solera i la reparació i sanejament dels murs mitjancers de tàpia (mitgera esquerra) i de pedra (mitgera dreta).

Llegir més …

El principal repte del projecte és dotar al llarg i inevitable passadís longitudinal, de quasi 13m de llargada des del carrer fins al menjador, de les qualitats necessàries per convertir-lo en un espai dòcil i agradable.

En el decurs de les obres es descobreix, amagada sobre el fals sostre, una volta de rajola ceràmica sobre l’espai que ocupa la zona de menjar i es decideix, com no podia ser de cap altra manera, reparar-la, netejar-la i incorporar-la al espai resultant. S’ha volgut deixar parcialment a la vista part de la mitgera dreta de maçoneria de pedra i morter de calç, així com part de l’embigat de fusta amb tauler ceràmic.

Pel que fa a la façana, es realitzen noves obertures d’accés a l’habitatge i finestra del dormitori principal. Es repara la llosa del balcó de planta primera i els coronaments de façana. Es realitza pintat superficial i arrebossat lliscat a la calç en els brancals de les obertures. El programa resultant és el d’un habitatge amb tres habitacions, dos lavabos i menjador-estar-cuina en un únic àmbit amb porxo posterior i pati al fons de la parcel·la.

Antoni Martí Julià

07/ CABSA. ESPAI GASTRONÒMIC

LA RIERA, 22

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Premi INTERIORISME.

ITINERARI 2

 

Autors                Josep Muñoz i Pérez/jmp land art scape architecture slp
Promotor           Claus Munch
Constructor       Construccions Reina

 

ORIGEN
A partir d’una experiència immersiva espacial i culinària, un emprenedor danès busca acostar la cultura mediterrània.

PROPOSTA
A partir de l’estudi de l’arquitectura catalana vernacla, revisada per arquitectes com Josep Lluís Sert i José Antonio Coderch, la proposta fa desaparèixer la mà de l’arquitecte amb la finalitat de recuperar les virtuts proporcionades perles cases costaneres d’una època passada: abstracció, calidesa i escala humana.

Llegir més …

ESPAI
Components de l’espai juguen un paper actiu en el caràcter de CABSA: la introducció d’un únic moble d’obra central i l’extensió d’un paviment ceràmic atot l’interior generen amplitud; els espais servidors inserits en el perímetre regularitzen l’espai i les mallorquines, que revesteixen les façanes interiors,difuminen l’entorn exterior.

MATERIALITAT
La textura envoltant ve donada per la manera de filtrar la llum, la ceràmica, la fusta, la canya, els teixits naturals i els acabats en calç.

Josep Muñoz i Pérez/jmp land art scape architecture slp

08/ PERRUQUERIA ANISON

RONDA FREDERIC MISTRAL, 16

15a ed. Premis Puig i Cadafalch (2014-2019). Modalitat INTERIORISME

Menció Especial del Jurat.

ITINERARI 2

 

Autor                      Xavier Martín Báez
Col·laboradors     Enginyeria Castillo
Promotora            Sonia Guijarro Garzón
Constructors        Mepal SL. construcciones metálicas i Construsec 2007 SL

 

En aquest projecte de disseny i interiorisme, només podia tocar les obertures i no podia fer res a la façana. És un gran treball de fusteria metàl·lica. Com que vaig disposar de tres grans obertures, vaig poder jugar-hi. El parament de cadascuna de les obertures té una inclinació diferent i les quatre cantonades són de radis diversos amb els entredós girats, que esdevenen uns grans volums que entren dins del local i proporcionen una gran riquesa visual.

Llegir més …

Un cop a dins, tot el local està revestit amb plaques armstrong girades que li atorguen l’aspecte de travertí. A l’entrada, a mode de pèls, unes làmines metàl·liques emmarquen la zona d’espera. Al sostre vam fer uns cèrcols de diferents diàmetres, amb una tela fono absorbent, i al fons del local vam situar els rentacaps i la zona de manicura i pedicura. Tot plegat ha estat un gran encert ja que m’ha permès resoldre un tema que em preocupava molt: la contaminació acústica.

 Xavier Martín Báez

PROGRAMA

Dissabte 27 de novembre

VISITA GUIADA

ITINERARI 1

OBRES FINALISTES I GUANYADORES
PREMIS PUIG I CADAFALCH (1974 – 2017).

De 10 a 13.30 h
Des de la Plaça de Pere Màrtir Viada

Diumenge 28 de novembre

VISITA GUIADA

ITINERARI 2

OBRES FINALISTES I GUANYADORES
PREMIS PUIG I CADAFALCH (2014 – 2019).

De 10 a 13.30 h
Des del carrer de Sant Francesc de Paula, 17

VISITES GUIADES

ITINERARI 1

OBRES FINALISTES I GUANYADORES
PREMIS PUIG I CADAFALCH (1974 – 2017).

Dissabte 27 de novembre

De 10 a 13.30 h
Des de la Plaça de Pere Màrtir Viada

ITINERARI 2

OBRES FINALISTES I GUANYADORES
PREMIS PUIG I CADAFALCH (2014 – 2019).

Diumenge 28 de novembre

De 10 a 13.30 h
Des del carrer de Sant Francesc de Paula, 17

RECURSOS

Catàlegs dels Premis Puig i Cadafalch

Guardons Premis Puig i Cadafalch

Organització i coordinació: Mariona Gallifa, Carles Marfà i Arnau Tubert, Secció de Paisatge Urbà i Patrimoni. Servei d’Urbanisme i Patrimoni, Direcció d’Urbanisme de l’Ajuntament de Mataró. Activitat inclosa a Mataró Agenda 2030

Fotografia de portada: Sara Sànchez i Riera / disseny gràfic: Sara Sànchez i Riera

Col·laboren: Fundació Iluro, COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya); Consorci per a la Normalització Lingüística del Maresme, PUMSA, El Casal de la Nova Aliança, Restaurant Sangiovese, Botiga La Confianza, Comunitat de propietaris C. Sant Pelegrí, 28, Acuratt, Vinape S.L, Família Oller-Folch, Família Iglesias-Gasull

Agraïments: Joan Calleja, Josep, Josep M. Puig Boltà, Jordi Humet, Joaquim García, Miquel Josep, Joan Ribas, Florencia Grieco-Finsterwald, Roger Jornet, Xavier Martín, Eduard Mayoral, Rosa Brullet, Alba Romera, Franc Saló, Jordi Humet, Antoni Martí.